Niepełnosprawność i zdrowie

Niepełnosprawność i zdrowie

 (1)    0

  Wiedzieć więcej

Niepełnosprawnością określa się ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności w zakresie uważanym za normalny dla człowieka, jest to ograniczenie sprawności wynikające z uszkodzenia lub upośledzenia funkcji organizmu. Rodzaje dysfunkcji są niezwykle zróżnicowane, niektóre schorzenia związane z niepełnosprawnością skutkują złym stanem zdrowia i rozległymi potrzebami zdrowotnymi, inne niekoniecznie. W ostatnich latach obserwujemy wzrost liczby osób niepełnosprawnych. Powodów jest kilka, między innymi starzenie się populacji oraz zwiększona zapadalność na schorzenia przewlekłe. Światowa Organizacja Zdrowia WHO podaje, iż obecnie 15% światowej populacji ma jakąś formę niepełnosprawności. Tak naprawdę każdy człowiek w pewnym momencie życia doświadcza jakiejś formy niepełnosprawności - tymczasowej lub trwałej.

Kluczowe fakty WHO

• Ponad miliard ludzi na świecie żyje z jakąś formą niepełnosprawności.

• Liczba osób niepełnosprawnych dramatycznie rośnie. Wynika to między innymi z trendów demograficznych i wzrostu chorób przewlekłych.

• Prawie każdy może w pewnym momencie swojego życia doświadczyć jakiejś formy niepełnosprawności - tymczasowej lub trwałej.

• Osoby niepełnosprawne są nieproporcjonalnie bardziej dotknięte niedostępnością do opieki medycznej podczas pandemii COVID-19

• Jeśli istnieją świadczenia zdrowotne dla osób niepełnosprawnych, są one zawsze niskiej jakości lub niedofinansowane.

• Istnieje pilna potrzeba rozszerzenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, zwłaszcza w ramach interwencji rehabilitacyjnych.

WHO zauważa, iż istnieje pilna potrzeba rozszerzenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, zwłaszcza w ramach interwencji rehabilitacyjnych. Jednakże osoby niepełnosprawne uskarżają się na bariery w opiece medycznej, które powodują niemożność w pełni skorzystania ze świadczeń, które byłyby dla nich pomocne. Utrudniony dostęp do opieki medycznej związany jest z wysokimi kosztami usług i problemem z możliwością ich finansowania, nierzadko osoby niepełnosprawne nie mają możliwości wykonywania pracy zarobkowej, a wsparcie ze strony Państwa jest niewystarczające.
Niepełnosprawni wskazują jako problem brak odpowiednich świadczeń zdrowotnych, profilaktyki i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza na obszarach wiejskich i oddalonych od głównych aglomeracji. Niewystarczające umiejętności i wiedza personelu służby zdrowia powoduje nieodpowiednie traktowanie i błędne prowadzenie leczenia, co skutkuje pogłębianiem się dysfunkcji, a z czasem również złym stanem psychicznym poszkodowanego.

Bariery architektoniczne i technologiczne stanowią kolejny ważny problem do rozwiązania. Niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych sprzęt medyczny i utrudniony dostęp do budynków - wąskie drzwi, ciasne schody, niedostosowane łazienki - to istotne utrudnienia, które w placówkach opieki zdrowotnej powinny zostać zniwelowane do minimum. Przykładowo kobiety ze znaczną dysfunkcją narządu ruchu nie mają dostępu do badań przesiewowych w kierunku raka piersi, gdyż mammografię wykonuje się w pozycji stojącej.

Urzadzenia medyczne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Aby poprawić sytuację osób niepełnosprawnych konieczne są reformy wszystkich współdziałających elementów systemu opieki zdrowotnej, edukacja społeczeństwa i szersze zwrócenie uwagi na ich problemy. Należy pamiętać, iż niepełnosprawność nie jest czymś co Nas nie dotyczy. Może tu i teraz jesteśmy zdrowi, jednak nie wiadomo co szykuje dla Nas los. Należy pamiętać o odpowiedniej profilaktyce, dbać o swoje zdrowie aby móc w pełni jak najdłużej z niego korzystać.

Źródło: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health

 (1)    0

Komentarze są zamknięte dla tego posta