Europejski wskaźnik jakości powietrza

Europejski wskaźnik jakości powietrza pozwala użytkownikom lepiej zrozumieć aktualną jakość powietrza w miejscu zamieszkania, pracy lub podróży. Dzięki wyświetlaniu aktualnych informacji dla Europy użytkownicy mogą uzyskać wgląd w jakość powietrza w poszczególnych krajach, regionach i miastach.

Prawodawstwo Unii Europejskiej określa normy jakości powietrza zarówno dla krótkoterminowych (godzinowych / dziennych), jak i długoterminowych (rocznych) poziomów jakości powietrza: standardy dla poziomów długoterminowych są z konieczności bardziej rygorystyczne niż dla poziomów krótkoterminowych, ponieważ występują poważne skutki dla zdrowia od długotrwałego narażenia na takie zanieczyszczenia.

Przejdź do strony --> Europejskiego Wskaźnika Jakości Powietrza

Europejski Wskaźnik Jakości powietrza w Polsce i Europie

źródło: airindex.eea.europa.eu

Indeks wskazuje na krótkoterminową sytuację jakości powietrza w ponad dwóch tysiącach stacji monitorowania jakości powietrza w Europie, wykorzystując aktualne dane zgłoszone przez państwa członkowskie EEA. Nie odzwierciedla to długookresowej (rocznej) jakości powietrza, która może się znacznie różnić.

Pomiary dla pięciu głównych zanieczyszczeń poparte danymi modelowanymi określają poziom wskaźnika, który opisuje aktualną sytuację jakości powietrza w każdej stacji monitorującej. Pojedynczy poziom wskaźnika odpowiada najsłabszemu wskaźnikowi dla każdego z pięciu zanieczyszczeń zgodnie z następującym schematem.

ZanieczyszczenieWskaźnik poziomu
(na podstawie stężenia zanieczyszczeń w µg/m3)
DobryZadowalającyUmiarkowanyZłyBardzo zły
Pył zawieszony PM2.50 - 1010 - 2020 - 2525 - 5050 - 800
Pył zawieszony PM10 100 - 2020 - 3535 - 5050 - 100100 - 1200
Dwutlenek azotu (NO2)0 - 4040 - 100100 - 200200 - 400400 - 1000
Ozon (O3)0 - 8080 - 120120 - 180180 - 240240 - 600
Dwutlenek siarki (SO2)0 - 100100 - 200200 - 350350 - 500500 - 1250

Europejski Indeks Jakości Powietrza został opracowany wspólnie przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej i Europejską Agencję Środowiska w celu informowania obywateli i władz publicznych o stanie jakości powietrza w Europie.

Dbaj o swoje zdrowie !

W czasie występowania silnego zanieczyszczenia powietrza, wychodząc z domu zakładaj maskę przeciwsmogową.

Pamiętaj o regularnej wymianie filtra !

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ MASEK OCHRONNYCH