INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z Art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od zawartej z nami na odległość umowy kupna/sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie przez Państwa wydanej rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy składając jednoznaczne oświadczenie (na przykład wysyłając nam pismo pocztą tradycyjną lub oświadczenie pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, który jest dostępny do pobrania poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie i przesłać je nam na adres: [email protected]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy w formie zwrotnej wiadomości e-mail. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku umowy sprzedaży pojedynczej rzeczy – termin należy liczyć od daty jej otrzymania przez Państwa lub osobę przez Państwa wskazaną w złożonym zamówieniu.

_______________________

Przykład: Pan Paweł zamówił w e-sklepie telewizor, który otrzymał 10 września. Termin na odstąpienie od umowy upływa z końcem 24 września.

_______________________

2. Skutki odstąpienia od umowy

W razie odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Trzeba przy tym pamiętać, że zarówno przedsiębiorca, jak i konsument mają w związku z tym określone zobowiązania.

Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

_______________________

Przykład: Pan Jerzy zamówił przez internet zestaw ostrzy do golarki za 59 zł. Jako sposób ich doręczenia wybrał kuriera za 15 zł – według cennika wskazanego przez przedsiębiorcę. Inne dostępne opcje to odbiór osobisty za 0 zł i list polecony za 8 zł. Po paru dniach Pan Jerzy uznał, że ostrza nie są mu jednak potrzebne i odstąpił od umowy. W takim przypadku przedsiębiorca zwraca klientowi wartość ostrzy (59 zł) i koszty skorzystania z najtańszego środka transportu przewidzianego w ofercie (8 zł).

_______________________

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzicie się Państwo na inne rozwiązanie. Na przykład w przypadku wykonania płatności przelewem on-line w sklepie internetowym, będziemy prosić o podanie nr konta, na które zwrócimy Państwu środki. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Obowiązki konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy

Proszę pamiętać, że są Państwo zobowiązani do odesłania towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożyli Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Według aktualnie obowiązującego prawa są Państwo również zobowiązani do pokrycia wszystkich bezpośrednich kosztów zwracanej rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania). Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

_______________________

Przykład: Pani Hanna kupiła w sklepie internetowym sweter, który otrzymała pocztą 10 stycznia. Przymierzyła go, a ponieważ jej nie odpowiadał, 14 stycznia wysłała pocztą oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Następnie 20 stycznia odesłała sprzedawcy sam sweter. Gdy przedsiębiorca otrzymał oświadczenie, zwrócił klientce pieniądze w ciągu kolejnych 14 dni.

_______________________

3. Odpowiedzialność konsumenta za zmniejszenie wartości rzeczy

Proszę pamiętać, że są Państwo odpowiedzialni wobec nas za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Mają Państwo prawo odpakować towar oraz zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mogliby to Państwo uczynić w sklepie stacjonarnym. Należy pamiętać, że nie mogą Państwo używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak się stanie, mamy prawo obciążyć Państwa dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

_______________________

Przykład: Pan Stanisław zamówił w e-sklepie piłę spalinową do drewna. Po jej otrzymaniu może ją włączyć, ale nie może jej użyć. Jeżeli to zrobi, np. przetnie kawałek drewna i piła się ubrudzi, to w przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca ma prawo obciążyć pana Stanisława kosztami czyszczenia narzędzia.

_______________________

Aby uniknąć odpowiedzialności za zmniejszenie wartości rzeczy, prosimy o zapoznawanie się w jaki sposób mogą Państwo bezpiecznie sprawdzić funkcjonowanie w szczególności produktów takich jak:

Ogólnie zalecenia dotyczące wszystkich produktów elektronicznych:

 • • odpakuj towar, zachowując wszystkie elementy jego opakowania,
 • • jeżeli na ekranach umieszczone są folie zabezpieczające, prosimy o nie zdejmowanie ich z urządzenia. Przeźroczysta folia nie przeszkodzi Państwu w odczytaniu wyświetlonych danych
 • • jeżeli to możliwe skorzystaj z własnych baterii,
 • • przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi, by uniknąć ewentualnego uszkodzenia wynikającego z użycia produktu niezgodnie z jego praznaczeniem,
 • • jeżeli do urządzenia dołączone są np. książeczki do notowania pomiarów, nie zapisuj w nich swoich danych jeżeli zamierzasz odesłać towar,
 • • obchodź się z urządzeniem ostrożnie, by przypadkowo go nie uszkodzić czy zarysować,
 • • jeżeli po przetestowaniu uznasz, że towar nie spełnia Twoich oczekiwań, spakuj go we wszystkie odłożone elementy opakowania, wyślij do nas oświadczenie o odstąpieniu od umowy i odeślij odpowiednio zabezpieczony towar,
 • • jeżeli do zestawu były dołączone gratisy, spakuje je razem z towarem.

Zalecenia dotyczące analizatorów składu ciała TANITA:

Jeżeli chcą Państwo wykonać próbną analizę składu ciała, by przetestować urządzenie, należy wykonać pomiar na funkcji GOŚĆ. Jest to jedyna metoda na przetestowania analizatora bez zapisywania danych w pamięci urządzenia. Jeżeli stworzą Państwo profil użytkownika czyli np. pod nr 1 zapiszą swoje dane osobowe i wykonają pomiar, dane z Państwa analizy zostaną zapisane w pamięci urządzenia i nie będzie dało się ich już usunąć. W przypadku, gdy odeślą Państwo analizator z zapisanymi danymi, taki zwrot będzie wiązał się z naliczeniem kwoty za zmniejszenie wartości rzeczy.

4. Wyłączenia prawa do odstąpienia

Państwa prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość jest
w niektórych sytuacjach niedozwolona lub ograniczona. Podstawa prawna: Art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Dotyczy to w szczególności umów:

 1. świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy – np. korepetycje udzielane przez internet,
 2. w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od przedsiębiorcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – np. sprzedaż walut obcych,
 3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zamówienie w e-sklepie koszulki z zaprojektowanym przez siebie nadrukiem,
 4. w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia – np. artykuły spożywcze: owoce, warzywa, nabiał,
 5. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu. W przypadku produktów oferowanych w naszym sklepie są to wszystkie produkty zapakowane higienicznie takie jak np.: wszystkie produkty do higieny jamy ustnej, jednorazowa odzież higieniczna/medyczna, akcesoria do inhalatorów, stopery do uszu, maski ochronne i antysmogowe, taśmy do kinesiotapingu, środki do ochrony i higieny osobistej itp.,
 6. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – np. paliwo wlane do samochodu,
 7. w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena została uzgodniona podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a wartość zależy od wahań na rynku, pozostających poza kontrolą przedsiębiorcy – np. wysokogatunkowe wina kolekcjonerskie lub whisky,
 8. w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji – np. dostrojenie odbiornika telewizyjnego,
 9. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu – np. zdjęto folię ochronną z fabrycznie nowej gry komputerowej,
 10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 11. zawartych w drodze aukcji publicznej – np. zakup rzeźby w domu aukcyjnym,
 12. świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi – np. zakup biletu na koncert.

5. Adres do odesłania towaru

Wszystkie wysyłane do Państwa produkty wysyłamy odpowiednio zabezpieczone, by nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu. Dlatego też, o ile to możliwe bardzo prosimy o odpowiednie zabezpieczenie odsyłanych towarów, najlepiej z wykorzystaniem przesłanych przez nas opakowań (folii bąbelkowej czy dodatkowych kartonów), z korzyścią dla Państwa (bezpieczeństwo podczas transportu) oraz z korzyścią dla środowiska naturalnego (mniej śmieci).

Produkty należy przesłać na adres:

Heritage Medical grupa e-promo

ul. Przemiarki 23a, lokal 63, 30-384 Kraków

Pobierz przykładowy formularz odstąpienia od umowy