Polityka prywatności sklepu internetowego urzadzenia-medyczne.com.pl

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. e-promo Ewa Jamrozik z siedzibą na ul. Przemiarki 23a, lokal 63, 30-384 Kraków, który dokonuje przetwarzania danych osobowych nabywców zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 poz. 1422).
 2. W celu realizacji zamówienia Sprzedawca zbiera następujące dane: dane osoby kontaktowej, imię i nazwisko lub nazwa użytkownika, adres zamieszkania lub siedziby,
  adres e-mail, numer telefonu, adres wysyłki zamówionego towaru, a w przypadku przedsiębiorców numer NIP lub inne dane podane przez użytkownika w formularzu zamówienia lub drogą e-mailową, telefoniczną lub bezpośrednio w punkcie sprzedaży.
 3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Sprzedawcę,
  w szczególności w celu składania i realizacji zamówień (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Art.. 6 ust.1, lit. b) oraz sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, jak również w celu:
  a) ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  b) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  c) tworzenia statystyk na potrzeby Sprzedawcy dotyczących funkcjonowania Serwisu.
 4. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez użytkownika jego dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę w celu:
  a) działalności marketingowej Sprzedawcy oraz – jeśli będzie zachodzić taka konieczność - podmiotów z nim współpracujących,
  b) otrzymywania informacji handlowej.
  na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Art. 6 ust.1, lit. a.
 5. Sprzedawca – jeśli zgodnie z prawem zachodzi taka konieczność - ma prawo ujawnić wybrane informacje dotyczące użytkownika właściwym organom państwowym
  bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji.
 6. W przypadku dokonania zakupu towaru dane osobowe mogą być przekazane osobom trzecim takim jak firmy kurierskie czy placówki pocztowe w celu wysyłki zamówionego towaru.
 7. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, cofnięcia lub ograniczenia raz wydanej zgody oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia (z wyłączeniem sytuacji gdy na administratorze ciąży obowiązek nałożony przez inne uregulowania prawne np. wynikające z ustawy o rachunkowości). Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: [email protected]
 8. W przypadku, gdy Sprzedawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: [email protected] albo wiadomość pisemną zawierającą informację o cofnięciu zgody.
 9. W celu weryfikacji, zmiany lub prośby o usunięcie z bazy danych prowadzonych przez administratora danych osobowych można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, wysyłając stosowną prośbę na adres: e-promo Ewa Jamrozik, ul. Przemiarki 23a, lokal 63, 30-384 Kraków lub poprzez pocztę elektroniczną wysyłając e-mail na adres: [email protected]
 10. Terminy usunięcia danych osobowych
  a) Dane osobowe które są wykorzystywane do realizacji umowy kupna sprzedaży będą przetwarzane przez okres, który wynika bezpośrednio z ustawy o rachunkowości, przez okres na jaki udzielono na towar gwarancję lub mogą w wyniku jego sprzedaży powstać w przyszłości obopólne roszczenia.
  b) Dane osobowe zebrane w wyniku uzyskania zgody na ich przetwarzanie w celach marketingowych – do momentu wycofania takiej zgody.

Pliki cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych użytkownika
  za pośrednictwem których korzysta on z Serwisu, które umożliwiają:
  a) dostosowanie zawartości stron Serwisu do potrzeb użytkowników oraz optymalizację korzystania ze stron Serwisu,
  b) tworzenie statystyk dotyczących korzystania ze stron Serwisu,
  c) dostosowywanie działań marketingowych do potrzeb indywidualnego użytkownika,
  d) zapewnienie należytego działania Serwisu.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu urzadzenia-medyczne.com.pl.
 4. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies sesyjne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej
  lub wyłączenia oprogramowania, jak i pliki cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których użytkownik korzysta z Serwisu
  lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w Serwisie;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa działania Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies umożliwiające zbieranie i analizowanie informacji dotyczących sposobu korzystania z Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies umożliwiające zachowanie w Serwisie wybranych przez użytkownika ustawień;
  e) „reklamowe” pliki cookies umożliwiające personalizację treści reklamowych.
 6. W wypadku, gdy przeglądarka internetowa, z której korzysta użytkownik, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies, użytkownik może samodzielnie
  i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące tych plików. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji
  usługi poprzez informowanie użytkownika o każdorazowym zamieszczeniu cookies na jego urządzeniu końcowym. 
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonowanie Serwisu. 
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez podmioty współpracujące z operatorem Serwisu.
 9. Jak włączyć i wyłączyć pliki cookies używając Twojej przeglądarki internetowej:
  Google Chrome:
  a) Kliknij ikonę "Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome" na pasku narzędzi
  b) Wybierz „Ustawienia"
  c) Na dole strony kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane…”
  d) W sekcji „Prywatność” kliknij „Ustawienia treści”
  e) Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)” .
  f) Aby akceptować tylko własne pliki cookies, zaznacz pole „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”.
  g) Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Blokuj próby umieszczania na tym komputerze danych z witryn” (nie zalecamy).
  f) Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Google Chrome.
  i) Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Chrome znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Google.
  Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0:
  a) Kliknij „Narzędzia” na górze okna przeglądarki i wybierz „Opcje internetowe”
  b) W oknie „Opcje internetowe” przejdź do zakładki „Prywatność”
  c) Aby włączyć obsługę plików cookies: Ustaw suwak na poziom średni lub poniżej
  d) Aby wyłączyć obsługę plików cookies: Przesuń suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie
  e) Wraz ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady
  f) Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Internet Explorer.
  g) Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa firmy Microsoft dla Windows 7 oraz Windows Vista.
  Mozilla Firefox:
  a) Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Opcje”
  b) Wybierz panel „Prywatność”
  c) W sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy należy wybrać „będzie używał ustawień użytkownika”
  d) Aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”.
  e) Aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona.
  f) Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox.
  g) Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Firefox znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Fundacji Mozilla.
  Opera:
  a) Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Ustawienia”, a następnie „Preferencje”
  b) W oknie „Preferencje” wybierz zakładkę „Zaawansowane”
  c) W menu po lewej stronie wybierz „Ciasteczka”
  d) Aby włączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Akceptuj ciasteczka”
  e) Aby wyłączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek”
  f) Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Opera.
  g) Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Opera znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Opera Software.
  Safari:
  a) Kliknij w ikonę ustawień, a następnie wybierz „Preferencje”
  b) Wybierz panel „Prywatność”
  c) Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję „Nigdy”.
  d) Aby akceptować tylko pliki cookie odwiedzanej witryny, wybierz pole „Od innych podmiotów lub reklamodawców”
  e) Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję „Zawsze”
  f) Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Safari.
  g) Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Opera znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie firmy Apple.
  Wszystkie pozostałe przeglądarki:
  W celu uzyskania informacji należy wejść do sekcji "Pomoc" w przeglądarce lub skontaktować się z producentem przeglądarki.
  Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika lub instrukcji obsługi danego telefonu.