analizator składu ciała zwalidowany badaniami klinicznymi

Wysokiej jakości • Dokładne • Potwierdzone w badaniach

Precyzyjna analiza składu ciała na analizatorze seca mBCA, potwierdzona w licznych badaniach klinicznych.

W codziennej pracy lekarza, fizjoterapeuty, dietetyka czy trenera personalnego, liczą się dokładne i wiarygodne informacje o pacjencie, które bezpośrednio przełożą się na trafność diagnozy, wyboru odpowiedniej metody leczenia czy zaplanowania i weryfikacji planu dietetyczno-treningowego. Dlatego też seca stworzyła wyjątkowy analizator składu ciała seca mBCA, którego zadaniem jest dostarczać Państwu szybkich i przede wszystkim wiarygodnych danych o pacjencie do dalszej analizy. By tego dokonać medyczny analizator składu ciała został poddany licznym badaniom klinicznym, w trakcie których wyniki pomiaru bioimpedancji elektrycznej zostały porównane z wynikami najdokładniejszych obecnie metod pomiaru (tzw. złotym standardem) w zależności od parametru. Badania wykazały że seca mBCA 515 jest produktem zdecydowanie porównywalnym, a jego wyjątkową pozycję potwierdza dokładność pomiarów powyżej 95%. Oznacza to że na danych które Państwo otrzymują z analizatora, naprawdę można polegać!

Analizator Seca mBCA został zaprojektowany specjalnie do użytku medycznego. Charakteryzuje się przede wszystkim wszechstronnością zastosowania – można wykonywać na nim badania osób niezależnie od ich sprawności fizycznej, stanu zdrowia czy gabarytów. Analizator jest przystosowany zarówno dla osób starszych, które mogą mieć problem z zachowaniem równowagi, osób w bardzo dużą nadwagą czy niedowagą jak i osób bardzo wysportowanych. Otrzymywane dane są bardzo dokładne, a sam analizator niezwykle łatwy w użyciu, niezawodny i ekonomiczny. Parametry wyjściowe seca mBCA zostały potwierdzone w wieloośrodkowym badaniu z udziałem ponad 250 uczestników. Taka ilość badań na tę skalę z dotychczas opublikowanymi wynikami to rzadkość. Prawidłowe  zakresy zostały stworzone na podstawie pomiarów na ponad 1000 pacjentów, różnej płci, wieku i narodowości. Publikacja tych badań naukowych zapewnia przejrzystość i bezpieczeństwo. Urządzenie dostarcza dokładnych wyników nawet u pacjentów hemodializowanych.

seca mBCA to imponująca zgodność ze złotym standardem

98% zgodności przy beztłuszczowej masie ciała w porównaniu z modelem 4C

• BEZTŁUSZCZOWA MASA CIAŁA •

Pomiary beztłuszczowej masy ciała na analizatorze składu ciała seca mBCA wykazały 98% zgodność z wynikami uznanego za złoty standard 4-komorowego modelu uwzgledniającego zmienność biologiczną zawartości wody i minerałów. Inną metodą oceny składu ciała jest metoda DEXA (podwójnej absorpcji rentgenowskiej), której jednak podstawowym celem jest ocena gęstości mineralnej kości. Metoda ta może także zostać wykorzystana do pomiaru procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, nie mniej jednak może prowadzić do nieścisłości zwłaszcza u pacjentów szczupłych i wysportowanych. Niemniej jednak obie metody 4C i DEXA to metody bardzo kosztowne i przede wszystkim czasochłonne. Analizator składu ciała seca mBCA powala w kilka sekund, w sposób absolutnie nieinwazyjny dla pacjenta oszacować ilość beztłuszczowej masy ciała z 98% dokładnością.

Porównanie pomiarów beztłuszczowej masy ciała między analizatorem seca mBCA a modelem 4C

Porównanie pomiaru beztłuszczowej masy ciała między analizatorem seca mBCA, a modelem 4C

WYNIK: Masa beztłuszczowa (FFM) koreluje w ponad 98% (R2=0,98) z modelem 4C.

98% zdgodności przy całkowitej ilości wody w organizmie w porównaniu do metody rozcieńczenia duterowego

• CAŁKOWITA ILOŚĆ WODY W ORGANIZMIE •

W celu ustalenia ilości wody w organizmie z medyczną precyzją, konieczne jest zastosowanie metod rozcieńczania, które muszą zostać szczegółowo przeanalizowane w laboratorium. Metoda D2O – rozcieńczania deuterowego polega na naznaczeniu wody w organizmie poprzez wprowadzenie izotopu deuteru. Dzięki próbkom krwi, pobranym przed i po zastosowaniu D2O można stwierdzić gęstość deuteru we krwi, a więc również całkowitą zawartość wody. Analizator składu ciała seca mBCA 515 pozwala na oszacowanie wody całkowitej z 98% dokładnością w stosunku do badania z wykorzystaniem deuteru, bez konieczności pobierania krwi, czasochłonnym i kosztownym ich analizom.

Porównanie pomiarów wody całkowitej między analizatorem seca mBCA a metoda rozcieńczania deuterowego

Porównanie pomiaru całkowitej ilości wody w organizmie między analizatorem seca mBCA, a metodą rozcieńczania deuterowego

WYNIK: Całkowita ilość wody w organizmie (TBW) koreluje w ponad 98% (R2=0,98) z wynikiem metody rozcieńczenia deuteru (D2O Deuterium-Dilution).

95% zgodności przy zawartości wody pozakomórkowej przy porównaniu z metodą rozcieńczenia bromku sodu

• WODA POZAKOMÓRKOWA •

Porównanie pomiaru zawartości wody pozakomórkowej z analizatora seca mBCA wykazało 95% spójność z wynikami pomiaru za pomocą rozcieńczania bromkiem sodu (Na – Dilution). Metoda ta polega na pomiarze wody w organizmie, a po jej rozcieńczeniu radioaktywnym znacznikiem również jej rozkładu. W tym celu podaje się dożylnie NaBr (bromki), a po kilku godzinach odpoczynku przeprowadza się analizę pobranej krwi.

Porównanie pomiarów wody pozakomórkowej między analizatorem seca mBCA a metoda rozcieńczania bromku sodu

Porównanie pomiaru wody pozakomórkowej między analizatorem seca mBCA, a metodą rozcieńczania bromku sodu

WYNIK: Woda pozakomórkowa koreluje w 95% z wynikiem metody rozcieńczania bromku sodu (NaBr: Natriumbromid-Dilution).

97% zgodność zawartości masy miesniowej w porównaniu z rezonansem magnetycznym

• MASA MIĘŚNIOWA •

By porównać wyniki masy mięśniowej uzyskane za pomocą analizatora seca mBCA, przeanalizowano w sumie ponad 250 skanów rezonansu magnetycznego MRI całego ciała. Wysoka rozdzielczość obrazów MRI umożliwia wykonanie zróżnicowanych zdjęć o dużym kontraście, w przeciwieństwie do niedokładnej metody DEXA. Czasochłonne, ale bardzo dokładne postepowanie pozwoliło ustalić dokładność wyników analizatora na poziomie 97% w stosunku do bardzo kosztownego MRI.

Porównanie pomiarów masy mięśniowej między analizatorem seca mBCA, a rezonansem magnetycznym

Porównanie pomiaru masy mięśniowej między analizatorem seca mBCA, a rezonansem magnetycznym

WYNIK: Masa mięśniowa koreluje w 97% (R2=0,97) z obrazowaniem metodą rezonansu magnerycznego (MRI).

Publikacje badań klinicznych medycznego analizatora seca mBCA

Badanie kliniczne 1

Określanie ilościowej masy mięśni szkieletowych całego ciała i segmentów z wykorzystaniem 8 elektrod w urządzeniu analityki bioimpedencyjnej.

Badania kliniczne analizatora seca mBCA

Prof. Dr. Dr. Anja Bosy-Westphal

University Hohenheim Stuttgart, Niemcy

Dane analizy składu ciała potwierdzone badaniami klinicznymi

Prof. Dr. Dympna Gallagher

kierownik Oddziału Składu Ciała, Nowojorskie Centrum Badawcze Otyłości, Szpital St. Luke's-Roosevelt, Nowy York, USA

Dane analizy składu ciała potwierdzone badaniami klinicznymi

Prod. dr. med. Manfred J. Müller/p>

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka i Żywności, kierownik Oddziału Żywienia Człowieka, Uniwersytet Christiana Alberta, Kilonia, Niemcy

Badanie potwierdzające masę mięśni szkieletowych i tkanki tłuszczu brzusznego. Badanie zostało przeprowadzone u 136 osób, stosując złoty standard (MRI całego ciała). Ponadto sprawdzono dokładność metody DEXA dla masy mięśniowej. Wykazano, że wartości MRI mBCA dla masy mięśni szkieletowych są znacznie dokładniejsze niż pomiar DEXA.

Publikacja: Bosy-Westphal A, Jensen B, Braun W, Pourhassan M, Gallagher D, Müller MJ. Oznaczanie ilościowe masy mięśniowej całego odcinka i segmentowej masy mięśniowej za pomocą czułych na fazę 8-elektrodowych medycznych urządzeń bioelektrycznych impedancji. Eur J Clin Nutr. 2017 Mar 22. doi: 10.1038 / ejcn.2017,27.

Badanie kliniczne 1 - pobierz publikację pdf

Badanie kliniczne 2

Stworzenie precyzyjnego porównania wyników BIA pośród wieloetnicznej ludności.

Dane analizy składu ciała potwierdzone badaniami klinicznymi

Prof. Dr. Dympna Gallagher

kierownik Oddziału Składu Ciała, Nowojorskie Centrum Badawcze Otyłości, Szpital St. Luke's-Roosevelt, Nowy York, USA

Badania kliniczne analizatora seca mBCA

Prof. Dr. Dr. Anja Bosy-Westphal

University Hohenheim Stuttgart, Niemcy

Precyzja parametrów, których dostarcza seca mBCA, została zwalidowana w ramach wieloośrodkowym badaniu* na różnych grupach etnicznych, za pomocą adekwatnie najdokładniejszej metody pomiaru, zwanej również Złotym Standardem naukowym. Beztłusczowa mas ciała (FFM) została zwalidowana na podstawie modelu 4-Kompartmentacji (model 4C), który uwzględnia biologiczną różnorodność wody i minerałów. Całkowita ilość wody w organizmie została zwalidowana z wynikiem wynikiem metody rozcieńczenia deuteru oraz z wynikiem metody rozcieńczenia bromku sodu. Natomiast masa mięśniowa z rezonansem magnetycznym MRI.

Publikacja: Bosy-Westphal A, Schautz B, Later W. Kehayias JJ, Gallagher D, Müller MJ. What makes a BIA equation unique? Validity of eight-electrode multifrequency BIA to estimate body Composition in a healthy adult population. Eur J Clin Nutr 2013; 67: 14-21; doi:10.1038/ejcn.2012.160.

BADANIE KLINICZNE 2 - POBIERZ PUBLIKACJĘ PDF

Badanie kliniczne 3

Stworzenie statystycznych przedziałów normy do analizy składu ciała.

Analiza składu ciała potwierdzona badaniami klinicznymi

Dr. Sven Peine

Klinika Uniwersytecka Eppendorf
Hamburg, Niemcy

Zdefiniowanie wartości granicznych dla wszystkich parametrów mBCA odbyło się w ramach badania na ponad 1.000 pacjentach równo podzielonych według płci, wieku i wartości BMI.

Publikacja: S Peine, S Knabe, I Carrero, M Brundert, J Wilhelm, A Ewert, U Denzer, B Jensen and P Lilburn; Generation of normal ranges for measures of body composition in adults based on bioelectrical impedance analysis using the seca mBCA; International Journal of Body Composition Research 2013 Vol. 11 No. 3 & 4: 67-76

BADANIE KLINICZNE 3 - POBIERZ PUBLIKACJĘ PDF

Badanie kliniczne 4

Pomiar ilości wody w organizmie u pacjentów z nadmiarem płynów.

Analiza składu ciała potwierdzona badaniami klinicznymi

Prof. Dr. Hans-H. Neumayer

Charité Medycyna Uniwersytecka Berlin, Niemcy

Analiza składu ciała potwierdzona badaniami klinicznymi

Dr. Torsten Slowinski

Charité Medycyna Uniwersytecka Berlin, Niemcy

Analiza składu ciała potwierdzona badaniami klinicznymi

Dr. Kristina Norman

Charité Medycyna Uniwersytecka Berlin, Niemcy

Analizator składu ciała seca mBCA oferuje dokładny wynik pomiaru ilości wody w organizmie, nie tylko u zdrowych pacjentów, ale również u pacjentów z krytycznym nadmiarem płynów. Zostało to potwierdzone w przypadku pacjentów hemodializy, u których mierzono ilość wody przed i po dializie. Następnie porównano wyniki pomiaru z odpowiednią Złotemu Standardowi metodą rozcieńczenia.

Publikacja: Slowinski T, Lieker l, Otto B et al. Pilot study on the accuracy of bioimpedance analysis in detection of changes of body fluid composition in patients during a hemodialysis session. Abstract, 4. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie 2012.

Podsumowując, najważniejsze zalety mBCA z punktu widzenia lekarza i pacjenta:

» WYSOKA PRECYZJA WYNIKÓWI KRÓTKI CZAS POMIARU

Szczegółowe badania składu ciała mogą być przeprowadzane w trakcie wizyty lekarskiej czy terapeutycznej w sposób szybki dla lekarza i komfortowy dla pacjenta. 

» DOKŁADNE WYNIKI BEZ SKOMPLIKOWANYCH BADAŃ LABORATOTYJNYCH

Sama analiza składu ciała trwa kilkanaście sekund (w zależności od ustawionych częstotliwości), po której otrzymujemy kompletny obraz pacjenta zawierający informacje o jego wadze, ilości beztłuszczowej i tłuszczowej masy ciała, podstawowej przemianie materii, wisceralnej tkance tłuszczowej, nawodnieniu wraz z ilością wody pozakomórkowej oraz czytelne diagramy pozwalające na szybką analizę i ocenę postępów prowadzonej terapii.

» NATYCHMIASTOWE WYNIKI, BEZ DŁUGICH PRZERW NA BADANIA KRWI

Podstawowe dane o pacjencie dostępne są "od reki", pacjent nie musi poddawać się kosztownym i czasochłonnym oraz co najważniejsze obciążającym organizm badaniom.

» BADANIA MNIEJ KOSZTOWNE ZARÓWNO DLA PACJENTÓW JAK I SŁUŻBY ZDROWA

» BADANIE DOSTĘPNE PRAKTYCZNIE DLA KAŻDEGO PACJENTA I ZNACZNIE BARDZIEJ KOMFORTOWE

Analizator seca mBCA został przystosowany i odpowiednio zwalidowany dla szerokiej gamy pacjentów. Niezależnie od tego czy jest wykorzystywany w medycynie ogólnej do przygotowywania pacjentów do skomplikowanych operacji, pacjentów z bardzo dużą nadwagą w centrach leczenia otyłości, czy wręcz przeciwnie pacjentów ze zdiagnozowaną bulimią czy anoreksją w gabinetach psychologicznych. Analizator sprawdzi się również w przypadku osób zdrowych do planowania treningów o ośrodkach sportowych czy klinikach rehabilitacyjnych. Jednymi osobami które nie mogą korzystać z szybkiego badania składu ciała metodą bioimpedancji są kobiety w ciąży praz osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca.