Zaawansowana technologia Bioimpedancji elektrycznej


Jak działa technologia Bioimpedancji elektrycznej (BIA) Tanita?

Wszystkie analizatory składu ciała Tanita wykorzystują zaawansowaną technologię analizy bioimpedancji elektrycznej BIA.

Kiedy stoisz na analizatorze Tanita, przez cztery metalowe elektrody wysyłany jest bardzo niski, bezpieczny synal elektryczny , który przepływa przez Twoje ciało od jednej nogi, przez brzuch do drugiej nogi. W modelach z analizą segmentową, dodatkowe cztery ręczne elektrody, dostarczają odczyty dla poszczególnych partii ciała: każdej z nóg i rąk oraz tułowia.

Sygnał elektryczny przepływający przez komórki ciała

Sygnał elektryczny przechodzi płynnie przez tkankę mięśniową zawierającą dużą ilość wody, natomiast przechodząc przez tkankę tłuszczową napotyka opór, który zwany impedancją jest mierzony i wprowadzany do naukowo zatwierdzonych równań Tanita, by obliczyć skład Twojego ciała.

W zależności od monitora pomiar składu ciała następuje w czasie krótszym niż 20 sekund. Ze względu na metodę pomiaru, analizatorów nie powinny używać osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca, gdyż sygnał elektryczny wysyłany przez organizm może zakłócić jego działanie jak również kobiety będące w ciąży, mogą natomiast korzystać w możliwości samego ważenia.

Czym jest zaawansowana technologia podwójnej częstotliwości BIA?

Analizatory Tanita z technologią Dual Frequency, wykorzystują do pomiaru dwie różne częstotliwości prądu, dzięki czemu pomiary składu ciała są dokładniejsze.

Czym jest zaawansowana technologia wieloczęstotliwościowa BIA?

Monitory wykorzystujące wiele częstotliwości są w stanie zmierzyć impedancję dla trzech, pięciu lub sześciu różnych częstotliwości prądu. Dodatkowe częstotliwości zapewniają wysoki poziom dokładności w porównaniu do analizatorów wykorzystujących tylko jedną częstotliwość prądu oraz są w stanie oszacować wodę wewnątrzkomórkową i zewnątrzkomórkową w organizmie. Analiza wieloczęstotliwościowa używana jest w medycznych analizatorach składu ciała które wykorzystywane są do badania stanu zdrowia pacjentów oraz do wskazywania zagrożeń dla zdrowia związanych z odwodnieniem lub obrzękami (zatrzymanie wody).

Dlaczego zaawansowane analizatory Tanita są najlepsze na rynku?

Istnieje kilka powodów:

Wiarygodne wyniki

Medyczne równia dające wiarygodne wyniki

Każdy analizator składu ciała wykorzystuje opatentowane, zbadane i opracowane przez specjalistów równia matematyczne, które dostarczają dokładnych informacji o składzie ciała. Algorytmy zawierają dodatkowe informacje związane z płcią, wiekiem, wzrostem i wagą. Tanita zebrała dane pomiarowe do tysięcy ludzi na całym świecie, aby zapewnić najbardziej wiarygodne wyniki pomiarów jak to tylko możliwe.

Wiarygodne równania medyczne

Doskonałość naukowa uznana na całym świecie

Monitory Tanita zostały szeroko sprawdzone i zbadane w porównaniu z alternatywnymi metodami badania składu ciała niż jakakolwiek inna marka na rynku. Ponadto analizatory składu ciała Tanita zostały wielokrotnie użyte w niezależnych badaniach, których wyniki zostały opublikowane, a które również udowodniły że produkty Tanita z technologią BIA są dokładniejsze w porównaniu z innymi produktami. Powołana naukowa rada doradcza oraz rozbudowana sieć ekspertów gwarantują firmie pozostanie w ścisłej czołówce postępu naukowego.

Wysoka jakość

Wysoka dokładność ważenia, gwarancją dokładnych pomiarów

Jednym z istotniejszych elementów mających wpływ na pomiar i dalsze wyliczenia jest dokładność z jaka nasze ciało zostało zważone. Tanita szczyci się produkcją precyzyjnych mechanizmów wagowych zarówno tych profesjonalnych jaki do użytku domowego, które w zależności od modelu gwarantują dokładność pomiaru masy ciała z 50 g lub 100g precyzją. Profesjonalne modele Tanita pozwalają na wykonanie ok 300 000 ważeń, zanim potrzebować będą przeglądu serwisowego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą analizatorów tkanki tłuszczowej dla użytkowników domowych.