Wszystkie posty

  • Posty ( 1 )
  • Twoje zdrowie jest w Twoich rękach
    PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Najnowsza piramida żywienia została opracowana w w Instytucie Żywności i Żywienia w 2016 r. pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Mirosława Jarosza przez zespół roboczy w składzie: prof. dr hab. Jadwiga Charzewska, dr hab. Hanna Mojska,...
    więcej

     (0)     0 komentarze

Strona:1