Syndrom Chorego Budynku, leczenie bólu i astmy

Syndrom Chorego Budynku, leczenie bólu i astmy

 (1)    0

  Ciekawostki medyczne

Czy słyszeli Państwo że …

Do terminologii medycznej zostało wprowadzone określenie SBS - Sick Building Syndrome, Syndrom Chorego Budynku. Wystąpienie przykrych dolegliwości związane jest głównie ze zbyt małą ilością świeżego powietrza w pomieszczeniu oraz z jego złą jakością. Źródłami zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu mogą być organizmy żywe (np. produkty uboczne oddychania, pocenia się, grzyby), materiały budowlane i elementy wyposażenia wnętrz (np. rozpuszczalniki, impregnaty drewna, związki emitowane przez farby malarskie, azbest), systemy wentylacji i klimatyzacji (np. mikroorganizmy żyjące w nieczyszczonych przewodach wentylacyjnych), powietrze zewnętrzne (np. zanieczyszczenia chemiczne powietrza w dużych aglomeracjach miejskich) albo samo użytkowanie pomieszczeń (np. palenie tytoniu). W 1984 roku Światowa Organizacja Zdrowia informowała, iż syndrom SBS występuje aż w 30% nowych i odnawianych budynków na świecie.

Według raportów WHO (Światowej Organizacji ds. Zdrowia) oraz Agencja Ochrony Środowiska EPA - donosi, iż powietrze z wewnątrz pomieszczeń jest od 2 do 10 razy bardziej zanieczyszczone, w porównaniu do powietrza z zewnątrz. Społeczeństwu państw wysoko rozwiniętych grozi globalna epidemia i wzrost zachorowań na choroby wynikające z oddychania toksycznym, zanieczyszczonym powietrzem z wewnątrz budynków. Przeciętnie człowiek dokonuje ok. 22 tys. oddechów, przez nasze płuca dziennie przepływa od 15 do 20 litrów powietrza, badania wykazują, iż w każdym jednorazowym wdechu absorbujemy do układu oddechowego ok. 75 tys cząsteczek kurzu, przy założeniu, iż pojedynczy gram kurzu to blisko 700 mln różnych patogenów. Większe cząstki zanieczyszczeń są zatrzymywane przez rzęski, które wyścielają naszą błonę śluzową nosową. Jednak mniejsze trafiają do dolnego układu oddechowego. Długotrwała ekspozycja płuc może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób np. POCHP, nowotworów czy alergii. Na podstawie raportów WHO obecnie szacuje się ok. trzy miliardy ludzi cierpi na choroby wywołane zanieczyszczeniami powietrza z zamkniętych przestrzeni.

 (1)    0

Komentarze są zamknięte dla tego posta