10 FAKTÓW DOTYCZĄCYCH ASTMY

 (3)    0

  Ciekawostki medyczne

  1. W 2013 roku na świecie na astmę chorowało około 235 milionów ludzi.

  2. Szacuje się że w ciągu najbliższych 10 lat wzrośnie liczba zgonów jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie działania. Astma jest chorobą nieuleczalną, ale wcześnie wykryta, leczona i uświadomiona pacjentowi może być kontrolowana.

  3. Astma występuje we wszystkich krajach, niezależnie od ich rozwoju. Natomiast 80% przypadków śmiertelnych z powodu astmy odnotowuje się w krajach o niskich i średnich dochodach. By skutecznie kontrolować chorobę niezbędne jest, by kraje zadbały o dostęp do tanich leków, zwłaszcza w przypadku rodzin o niskich dochodach.

  4. Astma jest chorobą przewlekłą, charakteryzuje się nawracającymi atakami duszności i świszczącym oddechem, które różnią się nasileniem i częstością w zależności od osoby.

  5. U osób dotkniętych astmą, ataki mogą pojawiać się kilka razy w ciągu dnia lub tygodnia. U niektórych osób objawy nasilają się podczas aktywności fizycznej lub w czasie nocnego odpoczynku. Zbyt późne rozpoznanie astmy i przez to nieunikanie czynników prowadzących do  ograniczenia wydolności dróg oddechowych, może być groźne dla życia, doprowadzić do ataku astmy, zaburzeń oddychania, a nawet śmierci.

  6. Zdiagnozowana astma i zaaplikowane odpowiedniego leczenia wziewnego by złagodzić zapalenia oskrzeli, przyczyni się tym samym do zmniejszenia liczby zgonów z powodu astmy.

  7. Astma jest najczęstszą chorobą przewlekłą u dzieci. Wczesna diagnoza czy wdrożone różnorodne plany zapobiegania i leczenia w zależności od indywidualnych objawów mogą pomóc ją kontrolować.

  8. Najczęstszymi czynnikami ryzyka przyczyniającymi się do rozwoju astmy to narażanie się na różnego rodzaju alergeny, takie jak roztocza w domowym kurzu, które znajdują się w pościeli, dywanach i na meblach, zanieczyszczenie sierścią domowych zwierząt, uczulające pyłki i pleśnie, dym tytoniowy i drażniące środki chemiczne występujące np. w miejscu pracy, czy silne zapylenie.

  9. Atak astmy może nastąpić w wyniku skrajnego pobudzenia emocjonalnego takiego jak gniew czy strach.

  10. Astma jest chorobą często niezdiagnozowaną i nieleczoną co stanowi znaczne obciążenie dla chorej osoby jak i jej rodziny i może wiązać się z  ograniczeniem indywidualnej aktywności fizycznej do końca życia.

Źródło: 10 FACTS ON ASTHMA © Copyright Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

Diagnoza astmy polega na badaniu górnych dróg oddechowych i osłuchaniu klatki piersiowej przez lekarza przy pomocy stetoskopu. Wykrycie ostrego świstu przy wydechu jest podstawą do podejrzenia problemu występującego w górnych drogach oddechowych i skierowanie na dokładniejsze badania by potwierdzić lub wyeliminować podejrzenie astmy. Dla astmatyka podstawowym działaniem jest zidentyfikowanie substancji alergicznej wywołującej atak astmy, dzięki temu może zyskać względną kontrolę nad chorobą, a unikając wyzwalaczy  poprawić choć trochę komfort swojego codziennego życia.

Metoda osłuchiwania płuc

metoda osłuchiwania klatki piersiowej stetoskopem akustycznym

 (3)    0

Komentarze są zamknięte dla tego posta