Tabletki chlorowe Clorsan S

150.00 zł brutto

Informacja

Tabletki chlorowe przeznaczone do dezynfekcji dużych powierzchni w placówkach służby zdrowia i przemyśle spożywczym. 

Clorsan S ma właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze.

Szerokie zastosowanie od dezynfekcji powierzchni i sprzętów do dezynfekcji wody.

Pojemnik zawiera 200 szt tabletek.

Szczegóły

ClorsanS

Nowy produkt

Stan magazynowy

Informacje szczegółowe

Dezynfekcja

Clorsan S – tabletki chlorowe o właściwościach bakteriobójczych, wirusobójczych i grzybobójczych

do zastosowania profesjonalnego w służbie zdrowia i przemyśle spożywczym.

Tabletki przeznaczone są do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i przedmiotów w placówkach Służby Zdrowia z wyłączeniem wyrobów medycznych; do dezynfekcji wyposażenia, pojemników, naczyń, sprzętów kuchennych, toalet, ubrań, powierzchni i rurociągów związanych z produkcją, transportem, przechowywaniem lub spożywaniem żywności, do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zwierzęta, stosowane są również do dezynfekcji w higienie weterynaryjnej, a także do konserwacji w procesach technologicznych.

Środek przeznaczony do zastosowania profesjonalnego 

Produkt przeznaczony do użycia przez profesjonalnego użytkownika - który musi być gruntownie poinformowany o właściwych procedurach pracy, niebezpiecznych właściwościach preparatu i niezbędnych środkach ostrożności - zgodnie z kartą charakterystyki.

Skład preparatu:

sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego; troklozen sodowy - 710 g/kg, 71% wag
kwas adypinowy - 140 g/kg, 14 % wag

Dezynfekcja w Służbie Zdrowia:

Dezynfekcja powierzchni: czas 15 minut
- plamy krwi - 10 000 ppm
- powierzchnie zanieczyszczone - 6000 ppm / B, F, V, Tbc /
- powierzchnie nie zanieczyszczone - 2000 ppm/ B, F, V, Tbc /
- czyste powierzchnie - 1000 ppm/ B, F, V/
- czyste powierzchnie - 400 ppm/ B /

Dezynfekcja w Przemyśle Spożywczym:

Po zmyciu widocznych zabrudzeń, czas 3 minuty, suszyć na powietrzu lub użyć papierowych ręczników.
- dezynfekcja powierzchni 200 – 1000 ppm
- urządzenie do produkcji żywności 200 – 400 ppm
- kanały ściekowe, toalety, zlewozmywaki 500 ppm) (wlać roztwór bezpośrednio do urządzenia i zostawić 15 min.)
- mopy bawełniane i ubrania 150 ppm. Zamoczyć na 30 min. Nie zostawiać do moczenia przez noc.

Dezynfekcja żywności:

 1. Dezynfekcja wody pitnej dla ludzi. Po dezynfekcji przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach nie dłużej niż 90 dni. Wodę spożywać bezpośrednio po dezynfekcji jeśli wyczuwa się zapach chloru, który można neutralizować przez dodanie kwasu cytrynowego.

  Obszary wysokiego ryzyka i widoczne zanieczyszczenie wody - zawartość chloru: 0,02 g (20 ppm) (sprawdzić zapach chloru, jeśli jest nieobecny powtórzyć dozowanie), czas kontaktu: 10 min

  Średnie ryzyko, zanieczyszczenie niewidoczne - zawartość chloru: 0,01 g (10 ppm), czas kontaktu: 10 min

  Niskie ryzyko - zawartość chloru: 0,005 g (5 ppm), czas kontaktu: 10 min

 2. Dezynfekcja wody przeznaczonej do płukania warzyw i owoców

  Ilość tabletek w 30 L wody - 1 szt. - zawartość chloru: 0,05g (50 ppm), czas kontaktu: 15 minut

  Ilość tabletek w 30 L wody - 2 szt. - zawartość chloru: 0,1g (100 ppm), czas kontaktu: 10 minut

Po dezynfekcji należy warzywa bądź owoce umieścić na sicie w celu osuszenia. W przypadku konsumpcji w czasie krótszym niż 2 godziny od dezynfekcji należy owoce i warzywa przepłukać czystą, pitną wodą.

Dezynfekcja w hodowli zwierząt:

dezynfekcja wody pitnej dla drobiu (2 – 3 ppm), czas 10 minut

Pierwsza pomoc i środki ostrożności:

Uwaga: W pierwszej kolejności należy wyprowadzić poszkodowaną osobę z zanieczyszczonego preparatem środowiska. Zapewnić świeże powietrze.
W razie wystąpienia problemów zdrowotnych, skontaktować się z lekarzem i przekazać informacje zawarte w karcie charakterystyki.

 1. Następstwa wdychania: Wyprowadzić poszkodowana osobę na świeże powietrze. Ułożyć w wygodnej pozycji. Przemyć twarz, usta, nos. Zapewnić ciepło i spokój. Chronić przed utratą ciepła. W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarską.
 2. Następstwa połknięcia: Przepłukać usta wodą, dać do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktować się z lekarzem lub centrum toksykologicznym. Nie wywoływać wymiotów. Osobie nieprzytomnej nie podawać czegokolwiek do połknięcia. W razie potrzeby przetransportować do szpitala. Choremu zapewnić spokój, leżenie i ciepło.
 3. Kontakt z oczami. Usunąć szkła kontaktowe. Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15 minut, przy wywiniętych powiekach. Przykryć oczy opatrunkiem. W razie potrzeby zapewnić pomoc okulisty.
 4. Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty. Oczyścić mechanicznie zanieczyszczoną skórę, przemyć dużą ilością wody a następnie wodą z łagodnym mydłem. Nie używać jakichkolwiek rozpuszczalników lub rozcieńczalników. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem dermatologiem.
 5. Indywidualne środki ostrożności: Stosować w pomieszczeniach wentylowanych. Zadbać o wystarczające wietrzenie, stosować rękawice ochronne z kauczuku butylowego, gumy nitrylowej, lub neoprenu, stosować kauczukowe obuwie ochronne, oraz ubranie ochronne lub maskę zabezpieczającą twarz w przypadku możliwości rozchlapania produktu. Nie wdychać par/aerozoli produktu.

Postępowanie z odpadami:

Nie usuwać z odpadami komunalnymi. Puste opakowania i odpad produktu należy przekazać firmie utylizacyjnej.
Kody odpadów:
07 04 13 - odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne.,
07 06 99 – inne nie wymienione odpady,
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,
15 01 04 – opakowania metalowe.

Opakowanie zawiera 200 szt tabletek.

BLOG