Wszystkie posty

  • Posty ( 1 )
  • Temperatura ciała
    Temperatura ciała Prawidłowa temperatura ciała człowieka waha się w zakresie od 36 – 37°C, za umowną (uśrednioną wartość) uznaje się 36,6 °C. Należy pamiętać, że ciepłota ciała człowieka jest tak naprawdę kwestią indywidualną, zależną od wielu czynników, między innymi ...
    więcej

     (1)     0 komentarze

Strona:1